VCA Certificaat

vca-certificaat-thumbHet certificaat staat voor : Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.

De basisgedachte die men zich bij het certificaat moet voorstellen is dat het een gerechtvaardigd vertrouwen geeft naar de klant toe bij de uitvoering van de activiteiten en deze “veilig” kan en zal uitvoeren. Door het behalen van het certificaat voldoet ons bedrijf aan deze minimumeisen i.v.m. veiligheid, gezondheid en milieu.